kybedu@gmail.com

19.05.2020. 5 клас. Математика. Повторення. Множення десяткових дробів. Ділення десяткових дробів

Перегляньте та опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі як класну роботу, завдання для самостійної роботи з відео оформіть у вигляді домашньої роботи) :

1. Множення десяткових дробів
2. Множення десяткових дробів на розрядну одиницю
3. Закони множення. Знаходження десяткового дробу від числа
4. Ділення десяткового дробу на натуральне число
5. Ділення десяткових дробів
6. Ділення десяткового дробу на розрядну одиницю
7. Розв’язування задач і вправ на ділення десяткових дробів