kybedu@gmail.com

10.11.2020. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів

І. Опрацюйте теоретичний матеріал:

Формати подання даних у клітинках:

Для встановлення формату даних використовують відповідне поле:

Для детального визначення формату даних клітинки використовують команду “Формат клітинки” з контекстного меню:

В діалоговому вікні “Формат клітинок” на вкладці “Число” встановлюють необхідний формат даних:

… на вкладці “Вирівнювання” задають: вирівнювання, відображення, напрямок та орієнтацію вмісту комірки

… на вкладці “Шрифт” можна встановити параметри шрифту даних комірки

… вкладка “Межі” дозволяє встановити параметри меж комірок

… вкладка “Заливка” – зафарбування комірки.

ІІ. Виконайте практичну роботу:

Увага! Усі введенні дані повинні мати відповідний тип.

1. Відкрийте табличний процесор Excel
2. На аркуші 1 створіть таблицю за зразком:

3. На аркуші 2 створіть таблицю за зразком (прізвище та ім’я можна вказувати довільні):

4. Збережіть електронну книгу у власну папку з назвою «Форматування» та відправте її на перевірку на електронну адресу kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вкажіть своє прізвище та ім’я)

ІІІ. Домашнє завдання: опрацювати розділ 3 пункт 15