kybedu@gmail.com

14.04.2020. 5 клас. Математика. Повторення. Лічба, вимірювання і числа

І. Перегляньте та опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі як класну роботу, завдання для самостійної роботи з відео оформіть у вигляді домашньої роботи) :

1. Предмети та одиниці лічби
2. Пряма. Промінь. Відрізок
3. Відрізок. Вимірювання відрізків
4. Координатній промінь