kybedu@gmail.com

28.04.2020. 5 клас. Математика. Повторення. Множення натуральних чисел. Розподільний закон множення. Ділення натуральних чисел. Порядок виконання дій у виразах (2 урока)

Перегляньте та опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі як класну роботу, завдання для самостійної роботи з відео оформіть у вигляді домашньої роботи) :

1. Множення натуральних чисел.
2. Розподільний закон множення.
3. Ділення натуральних чисел.
4. Порядок виконання дій у виразах.