kybedu@gmail.com

30.04.2020. 5 клас. Математика. Повторення. Рівняння. Типи задач та способи їх розв’язання

Перегляньте та опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі як класну роботу, завдання для самостійної роботи з відео оформіть у вигляді домашньої роботи) :

1. Рівняння.
2. Типи задач та способи їх розв’язання
3. Задачі з трьома залежними величинами
4. Задачі на роботу
5. Задачі на рух