kybedu@gmail.com

04.05.2020. 5 клас. Математика. Повторення. Степінь числа. Площа прямокутника. Площа квадрата

Перегляньте та опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі як класну роботу, завдання для самостійної роботи з відео оформіть у вигляді домашньої роботи) :

1. Степінь числа
2. Площа прямокутника
3. Площа квадрата