kybedu@gmail.com

05.05.2020. 5 клас. Математика. Повторення. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Звичайні дроби

Перегляньте та опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі як класну роботу, завдання для самостійної роботи з відео оформіть у вигляді домашньої роботи) :

Урок 1

1. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда.
2. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

Урок 2

3. Звичайні дроби
4. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів