Пропустити доступні курси

Доступні курси

Чому саме інформаційні технології?

 • Вміння користуватися офісними пакетами — найбільш поширена вимога до кандидатів на офісні вакансії

 • Виконання завдань підвищеної складності з цього курсу розвивають можливості роботи в нестандартних ситуаціях та за нестандартних умов

 • Опанування офісних додатків значно полегшує повсякденну обробку інформації

 • Оволодіння функціональними можливостями додатків дозволяє динамічно та професійно презентувати нові проекти, власні дослідження та будувати інтерактивні матеріали, роблячи цим доповіді цікавими та зручними для сприйняття

 • Вивчення мови побудови запитів до бази даних SQL

 • Навички роботи з базами даних в СУБД офісного пакету дає ґрунтовну базу для подального вивчення найбільш поширених СУБД - MySQL, Oracle тощо, за допомогою яких будується переважна більшість динамічних веб-сайтів мережі Інтернет

В даному курсі завдання всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій та розв'язки до них.

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування та розвиток ключових і предметних компетентностей, аналітичного й синтетичного, логічного та критичного мислення для реалізації творчого потенціалу учнів, їх підготовки до активного життя в інформаційному суспільстві.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів знань, умінь і навичок, які нададуть їм можливості:

 • створювати інформаційні моделі та опрацьовувати їх у програмних середовищах;
 • здійснювати пошук відомостей із використанням пошукових систем;
 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі;
 • використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для організації співпраці з метою розв’язування навчальних, дослідницьких і практичних задач;
 • працювати з інформаційними системами, не створюючи небезпек як для себе особисто, так і для інших;
 • аналізувати різноманітні процеси і явища, з’ясовувати їх причинно-наслідкові зв’язки та структуру об’єктів, у яких ці явища відбуваються;
 • логічно та критично мислити, робити висновки та узагальнення;
 • висувати гіпотези навчально-пізнавального характеру й перевіряти їх у процесі розв’язування навчальних і практичних задач із використанням ІКТ та відповідних засобів.

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування та розвиток ключових і предметних компетентностей, аналітичного й синтетичного, логічного та критичного мислення для реалізації творчого потенціалу учнів, їх підготовки до активного життя в інформаційному суспільстві.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів знань, умінь і навичок, які нададуть їм можливості:

 • створювати інформаційні моделі та опрацьовувати їх у програмних середовищах;
 • здійснювати пошук відомостей із використанням пошукових систем;
 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі;
 • використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для організації співпраці з метою розв’язування навчальних, дослідницьких і практичних задач;
 • працювати з інформаційними системами, не створюючи небезпек як для себе особисто, так і для інших;
 • аналізувати різноманітні процеси і явища, з’ясовувати їх причинно-наслідкові зв’язки та структуру об’єктів, у яких ці явища відбуваються;
 • логічно та критично мислити, робити висновки та узагальнення;
 • висувати гіпотези навчально-пізнавального характеру й перевіряти їх у процесі розв’язування навчальних і практичних задач із використанням ІКТ та відповідних засобів.

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток  предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:

 • створювати і опрацьовувати інформаційні моделі об’єктів в різних програмних середовищах;
 • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті; 
 • алгоритмічно, логічно та критично мислити;
 • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти  їх при розв’язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);
 • використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;
 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;
 • безпечно працювати з інформаційними системами.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі  як об’єкт, і як засоби навчання. 

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування і розвиток  предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності:

 • створювати і опрацьовувати інформаційні моделі об’єктів в різних програмних середовищах;
 • здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті; 
 • алгоритмічно, логічно та критично мислити;
 • висувати нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру і перевіряти  їх при розв’язуванні практичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);
 • використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при розв’язуванні навчальних, в тому числі які виникають при навчанні інших предметів, дослідницьких і практичних життєвих завдань;
 • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі;
 • безпечно працювати з інформаційними системами.

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі  як об’єкт, і як засоби навчання. 

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників основної школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

Завданнями курсу є:
 формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;
 розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;
 формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

Метою навчання є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичної компетентності.

 Завданнями навчання є:

 • формування в учнів знань, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів та повсякденному житті;
 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо  інформаційних процесів, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства;
 • формування знань правил безпеки життєдіяльності і стійких навичок дотримання зазначених правил при виконанні робіт з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
 • формування інформаційної культури та навичок безпечної поведінки у використанні мережних технологій;
 • розвиток в учнів здатності самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні засоби обміну даними.

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей.

Завданнями курсу є:

 • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, зокрема при вивченні всіх навчальних предметів та повсякденному житті;
 • розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та спеціального призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати  дані, використовувати електронні засоби обміну даними;
 • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язування різноманітних завдань щодо пошуку, опрацювання, зберігання, подання, передавання різноманітних повідомлень і даних.