Пропустити доступні курси

Доступні курси

Основою навчання інформатики в 10-11 класах є базовий модуль, зміст якого може бути розширений за рахунок вибіркових модулів. Базовий модуль, на вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових компетентностей щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на рівні, визначеному чинним Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Цей модуль є мінімально допустимою нерозривною структурною одиницею програми, рознесення вивчення базового модуля на два роки не допускається.

Чому саме інформаційні технології?

  • Вміння користуватися офісними пакетами — найбільш поширена вимога до кандидатів на офісні вакансії

  • Виконання завдань підвищеної складності з цього курсу розвивають можливості роботи в нестандартних ситуаціях та за нестандартних умов

  • Опанування офісних додатків значно полегшує повсякденну обробку інформації

  • Оволодіння функціональними можливостями додатків дозволяє динамічно та професійно презентувати нові проекти, власні дослідження та будувати інтерактивні матеріали, роблячи цим доповіді цікавими та зручними для сприйняття

  • Вивчення мови побудови запитів до бази даних SQL

  • Навички роботи з базами даних в СУБД офісного пакету дає ґрунтовну базу для подального вивчення найбільш поширених СУБД - MySQL, Oracle тощо, за допомогою яких будується переважна більшість динамічних веб-сайтів мережі Інтернет

В даному курсі завдання всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій та розв'язки до них.