6 клас. 2020-2021 н.р. Математика

Урок № 120. Перпендикулярні та паралельні прямі

Урок № 119. Контрольна робота № 9

Урок № 118. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

Урок № 117. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

Урок № 116. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

Урок № 115. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

Урок № 114. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

Урок № 113. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

Урок № 112. Розв′язування рівнянь, використовуючи їхні властивості. Самостійна робота

Урок № 111. Розв′язування рівнянь, використовуючи їхні властивості

Урок № 110. Розв′язування рівнянь, використовуючи їхні властивості

Урок № 109. Рівняння. Основні властивості рівняння

Урок № 108. Спрощення виразів. Самостійна робота

Урок № 107. Спрощення виразів

Урок № 106. Спрощення виразів

Урок № 105. Спрощення виразів

Урок № 104. Спрощення виразів

Урок № 103. Спрощення виразів

Урок № 102. Розкриття дужок

Урок № 101. Подібні доданки та їх зведення


Урок № 68. Координатна пряма. Протилежні числа. Розв’язування вправ та задач

Урок № 67. Координатна пряма. Протилежні числа. Розв’язування вправ та задач

Урок № 66. Координатна пряма. Протилежні числа

Урок № 65. Додатні та від’ємні числа. Число нуль.


Урок № 35. Ділення звичайних дробів. Рівняння

Урок № 34. Ділення звичайних дробів

Урок № 33. Взаємно обернені числа, їх властивості

Урок № 32. Задачі на множення дробів


Урок № 16. Скорочення звичайних дробів

Урок № 15. Основна властивість звичайного дробу

Урок № 14. Контрольна робота

Урок № 13. Підготовка до контрольної роботи. Самостійна робота