07.04.2020. 11 клас. Геометрія. Повторення. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості. Трикутник. Коло, круг

І. Опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі)

1. Основні геометричні фігури
2. Паралельні прямі
3. Трикутник. Рівнобедрений трикутник
4. Медіана, бісектриса, висота трикутника
5. Ознаки рівності трикутників
6. Розв’язування прямокутних трикутників
7. Коло і круг
8. Вписане та описане кола трикутника. Площа трикутника
9. Подібність трикутників
10. Теорема косинусів
11. Теорема синусів