8 клас. 2020-2021 н.р. Інформатика

Урок № 60. Повторення навчального матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення». Виконання навчальних проектів

Урок № 59. Виконання навчального проекту. Тематичне оцінювання по темі “Алгоритми та програмування. Мова програмування Python”

Урок № 58. Практична робота №15.  Створення програм з текстовими полями, надписати, кнопками, перемикачами та прапорцями

Урок № 57. Перемикачі та прапорці

Урок № 56. Текстове поле, його функції та властивості

Урок № 55. Практична робота №14. Створення програм з кнопками та надписами

Урок № 54. Написи та їх властивості

Урок № 53. Створення кнопок та налаштування їх властивостей

Урок № 52. Практична робота №13

Урок № 51. Події та обробники подій. Вікно повідомлення.


Урок №40. Логічні типи даних. Дії з даними логічного типу


Урок №34. Змінні. Прості типи даних Python. Дії з типами даних

Урок № 33. Поняття програми та мови програмування. Мова Python. Інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки


Урок № 27. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму

Урок № 26. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів


Урок № 18. Практична робота № 5

Урок № 16. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів. Опитування з використанням онлайн-форм