Урок № 50. Події та обробники подій. Вікно повідомлення

І. Опрацюйте теоретичний матеріал:

Об’єкт (від латинською objectum — предмет, явище) — це те, на що спрямована певна діяльність (на противагу суб’єкту, який здійснює таку діяльність). Кожний об’єкт має свою назву: «м’яч», «годинник», та низку властивостей (параметрів), значення яких описує об’єкт.
Подія — зміна властивостей об’єкта, взаємодія між об’єктами, утворення нового об’єкта або знищення наявного об’єкта.
Метод — дія, яку об’єкт може виконувати. Клас визначає властивості деякої сутності та методи (дії, які вона здатна виконувати). Об’єкт — окремий представник класу з окремим варіантом значень властивостей та їх значень.
Елементи керування — це графічні об’єкти, розташовані на вікні програми для показу або введення даних, виконання дій або полегшення роботи: текстові поля, списки, перемикачі, кнопки, прапорці тощо.
Обробник події — це частина програми, що виконує певні дії у відповідь на подію (спричинену, наприклад, дією користувача).
Модуль (у мові програмування) — файл з кодом програми. У мові Python є стандартна бібліотека модулів, які при потребі підключають (імпортують) до кодів користувача. Після підключення (імпорту) модуля, програма отримує доступ до його класів, функцій та об’єктів. Зауважимо: модуль може бути написаний не лише мовою Python, але й, наприклад, C чи C++.
Модуль tkinter при використанні основного класу Tk дозволяє залучати до програми мовою Python такі елементи керування:
вікно верхнього рівня — клас Toplevel;
кнопка — клас Button;
напис (мітка) — клас Label;
однорядкове текстове поле — клас Entry;
багаторядкове текстове поле — клас Text;
список — клас Listbox;
рамка — клас Frame;
елемент списку з місцем для мітки — клас Checkbutton;
перемикач — клас Radiobutton;
шкала для вибору значення з діапазону — клас Scale;
поле «прокручування» віджету, наприклад — клас Scrollbar.

Позначення подій, породжених діями з мишею:
<Button-1> — натискання лівої кнопки;
<Button-2> — натискання середньої кнопки;
<Button-3> — натискання правої кнопки;
<Double-Button-1> — подвійне клацання лівою кнопкою;
<Motion> — рух миші.

ІІ. Тренувальні вправи

Завдання1: Створити функцію, яка буде змінювати розмір вікна на 500×500  пікселів, змінювати колір форми, коли ми натискаємо ліву клавішу мишки.

Примітка: метод bind() (в програмі передостанній рядок) використовується для поєднання об’єкту, події та дії, що виконається при настанні даної події. В нашому випадку буде виконана процедура change (дія) при клацанні лівою кнопкою миші (подія) на створеному вікні (об’єкт)

Завдання 2. Вдосконалити попередню програму таким чином, щоб крім зміни розмірів та кольору вікна в ньому виводилося вікно повідомлення з рядком “Я програмую!”

Порівняйте обидві програми та знайдіть відміності, які дозволяють виконати завдання2

ІIІ. Домашнє завдання: повторити параграф 51, виконати завдання, що задані в інструкційні картці, підготуватися до практичної роботи

Для програмування онлайн ви можете використовувати сайт: https://techarge.in/online-python-compiler/
В кого немає можливості використовувати середовище програмування Python – можете писати програми в зошитах і відправляти фотокопії своїх робіт.

Виконане завдання відправити електронною поштою на адресу kybedu@gmail.com (при відправленні в темі повідомлення вказати своє прізвище, ім’я, клас)