8 клас. Інформатика

2022-2023 н. р. Урок № 12. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів. Практична робота №4. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків

2022-2023 н. р. Урок № 13. Тематичне оцінювання. Опрацювання текстових даних

2022-2023 н. р. Урок № 14. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології

2021-2022 н. р. Урок № 15. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності

2021-2022 н. р. Урок № 16. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм

2022-2023 н. р. Урок № 17. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин

2022-2023 н. р. Урок № 18. Практична робота № 5

2022-2023 н. р. Урок № 19. Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Етапи створення веб-сайтів

2022-2023 н. р. Урок № 20. Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів


2022-2023 н.р. Уроки № 23-25. Виконання індивідуальних і групових навчальних проєктів


2021-2022 н. р. Урок № 36. Практична робота №9. Прості лінійні програми

2021-2022 н. р. Урок № 37. Робота з цілими та дійсними числами в Python. Дії з текстом

2021-2022 н. р. Урок № 38. Підключення додаткових модулів. Модуль math

2021-2022 н. р. Урок №39. Логічні типи даних. Дії з даними логічного типу


2022-2023 н. р. Урок № 43. Практична робота №11. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням

2021-2022 н. р. Урок № 44. Цикли мовою Python. Цикл for

2021-2022 н. р. Урок № 45. Цикли мовою Python. Цикл for. Урок-практикум

2021-2022 н. р. Урок № 46. Цикли мовою Python. Цикл while

2021-2022 н. р. Урок № 47. Цикли мовою Python. Цикл while. Урок-практикум

2021-2022 н. р. Урок № 48. Практична робота №12. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням та повторенням для опрацювання величин. Тематичне оцінювання

2021-2022 н. р. Урок № 49. Інтерфейс користувача на мові Python. Створення вікон та налаштовування їх властивостей

2021-2022 н. р. Урок № 50. Події та обробники подій. Вікно повідомлення

2021-2022 н. р. Урок № 51. Практична робота №13. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

2021-2022 н. р. Урок № 52. Створення кнопок та налаштування їх властивостей

2021-2022 н. р. Урок № 53. Написи та їх властивості

2021-2022 н. р. Урок № 54. Практична робота №14. Створення програм з кнопками та надписами

2021-2022 н. р. Урок № 55. Текстове поле, його функції та властивості

2021-2022 н. р. Урок № 56. Перемикачі та прапорці

2021-2022 н. р. Урок № 57. Практична робота №15. Створення програм з текстовими полями, надписати, кнопками, перемикачами та прапорцями

2021-2022 н. р. Урок № 58. Виконання навчального проекту. Тематичне оцінювання по темі “Алгоритми та програмування. Мова програмування Python”

2021-2022 н. р. Урок № 59. Повторення навчального матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення». Виконання індивідуальних та групових проектів

2021-2022 н. р. Урок № 60. Повторення навчального матеріалу з теми «Опрацювання текстових даних». Виконання індивідуальних та групових проектів

2021-2022 н. р. Урок №61.  Повторення навчального матеріалу з теми «Створення та публікація веб-ресурсів». Виконання індивідуальних та групових проектів

2021-2022 н. р. Урок № 62. Повторення навчального матеріалу з теми «Алгоритми та програми». Виконання індивідуальних та групових проектів

2021-2022 н. р. Уроки № 63-67. Виконання індивідуальних та групових проектів. Вибір теми проекту, його планування, добір ресурсів

2021-2022 н. р. Урок № 68. Захист проекту. Підсумкове оцінювання

2021-2022 н. р. Уроки № 69-70. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік