Урок № 59. Повторення навчального матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення». Виконання навчальних проектів

І. Пройдіть тестування клікнувши на даному посиланні (тест доступний до 06.06.2022 23-00, для проходження – 1 спроба)

ІІ. Опрацюйте теоретичний матеріал:

1 етап – Організаційний
Учитель повідомляє учням тему, мету, кінцевий продукт проекту, завдання, план роботи. Усе це обговорюється, учні вносять свої пропозиції.
2 етап – Підготовчий
Відбувається збір матеріалу, ознайомлення з навчальною інформацією, виконання тренувальних вправ.
3 етап – Проектна робота
Починається проектування “макета”, опрацювання зібраної інформації, її коригування. На цьому етапі учні звертаються до довідників, словників, до вчителя для одержання додаткової інформації.
4 етап – Оформлювальний
На цьому етапі відбувається остаточне оформлення кінцевого продукту (малювання, складання, розфарбовування, оформлення презентації тощо).
5 етап – Презентація проекту
Учні розповідають про свою роботу у проекті, демонструють кінцевий продукт, захищають ідею, зміст, відповідають на запитання опонентів.
6 етап – Підбиття підсумків
На цьому етапі вчитель (координатор проекту) та учні (учасники проекту) аналізують виконану роботу, виявляють її переваги та недоліки, оцінюють свою участь у проекті, складають плани на майбутнє.

ІІІ. Самостійна проектна діяльність

Завдання: створити проект на будь-яку із запропонованих нижче тем засобами Google сервісів, вимоги до проекту також подані нижче

Теми проектів

1. Тема: Пишаємось, що українські.
Мета: дослідити історію розвитку комп’ютерної техніки в Україні та визначити, які досягнення в цій галузі має Україна та українці.

2. Тема: Суд над комп’ютером.
Мета: визначити, у чому полягає шкідливий вплив комп’ютера на людину, та підготувати рекомендації для зменшення небезпеки.

3. Тема: Мій напарник – комп’ютер.
Мета: проаналізувати види та характеристики сучасних комп’ютерів, що є на ринку вашого регіону, та визначити характеристики комп’ютерів, потрібні для виконання завдань у різних галузях людської діяльності.

4. Тема: Професія – ІТ-шник.
Мета: скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій, з’ясувати, які навички повинні опанувати представники цих професій.

5. Тема: Веб 2.0 у школі.
Мета: з’ясувати сутність поняття Веб 2.0, виконати класифікацію сервісів, що належать до Веб 2.0, та навести приклади сервісів, які можна використати в навчанні.

6. Тема: Інформаційні технології під мікроскопом.
Мета: узагальнити знання про інформаційні технології опрацювання даних різних видів (графічних, текстових, числових, мультимедійних), скласти схеми з відомостями про інформаційні технології, указавши основні об’єкти опрацювання, галузі застосування, типи програмних засобів, історію розробки.

Середовище виконання: Google сервіси

Вимоги до  Google-презентації:
1 слайд титульний:
– Тема проекту
– Учасник
– Зображення
2-10 слайд – виклад матеріалу
11 слайд – дякую за увагу
Всі слайди презентації естетично оформлені, повинні мати однакові шрифти на всіх слайдах
На кожному слайді мінімум 2 зображення
Пам’ятайте про гармонійне поєднання кольорів

Вимоги до Google – документу:
1 сторінка – титульна сторінка:
– Тема проекту
– Учасник
– Зображення
2 сторінка і …. (на Ваш вибір) – виклад основного матеріалу
Вимоги до тексту TimesNewRoman, 14, інтервал 1,5

До Google-малюнків вимог немає

Створений проект надішліть в електронний щоденник або на електронну пошту kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вкажіть своє прізвище, ім’я, клас)

IV. Домашнє завдання: повторити по підручнику розділ 1