10 клас (інформатика)


Завдання

Підготувати 8 письмові роботи (доповідь, реферат і т.д.) з дотриманням правил та вимог оформлення на запропоновані теми. Роботи відправити для перевірки на електронну адресу kybedu@gmail.com (при відправленні повідомлення в темі вказати своє прізвище та ім’я)

Теми письмових робіт:

Документація з кадрових питань: загальна характеристика.
Договори: сутність та види.
Документознавство: поняття, структура, комунікації.
Ділові документи: патент, атлас, наказ, журнал, художня листівка.
Зображувальні документи та ділові документи на новітніх носіях.
Види документів та їх цільове призначення.
Документи: основні атрибути та способи запису інформації.
Зовнішньоекономічна діяльність: ділові листи.
Безпека конфіденційної документації.
Документна інформація: технологія захисту.
Цінна інформація і конфіденційні документи: система захисту.
Документна інформація: склад та спрямування захисту.
Офіційно-діловий стиль: основні ознаки.
Документ як вид ділового тексту.
Протокол як один з наймасовіших видів документації.
Стилі літературної української мови як різновиди мови.
Діловодство: установчий договір.
Сучасне українське діловодство: стильові різновиди, етика, оформлення документів.
Види усного ділового спілкування.
Документи і документування: поняття та види.
Офіційно-правові документи: позовні та заяви.
Документація довідково-інформаційна: протокол, акт, довідка.
Види документів: інструкція, положення та постанова.
Візитна картка як картка для вручення під час знайомства чи візиту.
Телефонна розмова у діловому спілкуванні.
Публічний виступ як форма усного ділового спілкування.
Довідково-інформаційні документи: складання та оформлення.
Довідково-інформаційна документація: звіт, факс, телеграма, телефонограма.
Ділові документи: граматична форма.
Реквізити документів та їх оформлення.
Документообіг як рух документа.
Книга як одне з чудес створених людиною.
Ділове партнерство: функції листування.
Українське справочинство: складноскорочені слова та абревіатури.
Ділові документи, протоколи та бесіда.
Правила невербального інформування.
Основний реквізит документу: текст.
Перевірка бібліотечного фонду: значення та строки, підготовка, підсумки.
Документування: поняття та системи.
Оформлення та класифікація документів.