11 клас (математика)


Уроки

28.05.2020. 11 клас. Алгебра. Підсумкове оцінювання

26.05.2020. 11 клас. Геометрія. Підсумкове оцінювання

21.05.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Похідна та інтеграл

19.05.2020. 11 клас. Геометрія. Повторення. Самостійна робота

14.05.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Показникова та логарифмічна функції

12.05.2020. 11 клас. Геометрія. Повторення. Вписані і описані чотирикутники. Комбінації тіл

07.05.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Тригонометрія

05.05.2020. 11 клас. Геометрія. Повторення. Вписані кути

30.04.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Функції. Перетворення графіків функцій. Степенева функція. Корінь n-го степеня. Ірраціональні рівняння. Ірраціональні нерівності

28.04.2020. 11 клас. Геометрія. Повторення. Стереометрія. Паралельність у просторі. Перпендикулярність у просторі. Кути у просторі. Декартові координати. Вектори. Скалярний добуток векторів

23.04.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Степінь та його властивості. Квадратична функція та її графік. Квадратні рівняння. Системи рівнянь. Квадратні нерівності. Прогресії

16.04.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Раціональні числа та дії над ними. Відношення. Пропорція. Відсотки. Степінь з натуральним і цілим показником. Одночлен. Многочлен. Рівняння. Лінійні рівняння. Алгебраїчний дріб (2 уроки)

14.04.2020. 11 клас. Геометрія. Повторення. Чотирикутники. Многокутники. Площі многокутників

09.04.2020. 11 клас. Алгебра. Контрольна робота

09.04.2020. 11 клас. Алгебра. Самостійна робота

07.04.2020. 11 клас. Геометрія. Повторення. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості. Трикутник. Коло, круг

02.04.2020. 11 клас. Алгебра. Елементи математичної статистики

31.03.2020. 11 клас. Геометрія. Контрольна робота

26.03.2020. 11 клас. Алгебра. Класичне означення ймовірності

24.03.2020. 11 клас. Геометрія. Самостійна робота

19.03.2020. 11 клас. Алгебра. Випадковий дослід і випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність події

17.03.2020. 11 клас. Геометрія. Площі та об’єми поверхонь тіл обертання