23.04.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Степінь та його властивості. Квадратична функція та її графік. Квадратні рівняння. Системи рівнянь. Квадратні нерівності. Прогресії

І. Опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі):

 1. Степінь та його властивості. Формули скороченого множення
2. Квадратична функція та її графік
3. Квадратні корені
4. Квадратні рівняння
5. Рівняння, що зводяться до квадратних
6. Системи рівнянь
7. Квадратні нерівності
8. Метод інтервалів
9. Арифметична прогресія
10. Геометрична прогресія