28.04.2020. 11 клас. Геометрія. Повторення. Стереометрія. Паралельність у просторі. Перпендикулярність у просторі. Кути у просторі. Декартові координати. Вектори. Скалярний добуток векторів

І. Опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі)

1. Основні стереометричні фігури
2. Паралельність у просторі
3. Перпендикулярність у просторі
4. Кути у просторі
5. Декартові координати
6. Вектори. Скалярний добуток векторів

ІІ. Домашнє завдання

Пройти тестування за посиланням join.naurok.ua та кодом доступу:
1. Прямі та площини у просторі (код доступу: 757240 )
2. Перпендикулярність прямих та площин у просторі (код доступу: 576098 )