17.03.2020. 11 клас. Геометрія. Площі та об’єми поверхонь тіл обертання

І. Розв’яжіть в зошиті задачі запропоновані в тесті та вкажіть розв’язки:

ІІ. Повторити розділ 2 параграф 6. Підготуватися до самостійної роботи