21.05.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Похідна та інтеграл

Опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі):

1. Похідна суми та різниці
2. Похідна добутку, частки, складної функції
3. Механічний зміст похідної
4. Рівняння дотичної
5. Дослідження функції за допомогою похідної
6. Побудова графіків функцій
7. Інтегрування
8. Площа криволінійної трапеції

Домашнє завдання: підготуватися до самостійної та контрольної робіт