07.05.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Тригонометрія

І. Опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі):

1. Тригонометричні функції
2. Графіки тригонометричних функцій
3. Основні тригонометричні формули
4. Формули зведення
5. Формули додавання
6. Формули перетворення сум і добутків
7. Обернені тригонометричні функції
8. Основні тригонометричні рівняння
9. Тригонометричні рівняння, що зводяться до алгебраїчних рівнянь