16.04.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Раціональні числа та дії над ними. Відношення. Пропорція. Відсотки. Степінь з натуральним і цілим показником. Одночлен. Многочлен. Рівняння. Лінійні рівняння. Алгебраїчний дріб (2 уроки)

І. Опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі):

1. Натуральні числа
2. Цілі та раціональні числа
3. Дійсні числа. Координатна пряма
4. Відношення і пропорції
5. Відсоткові розрахунки
6. Числові множини. Координатна площина
7. Рівняння прямої
8. Перетворення лінійних виразів
9. Лінійні нерівності
10. Модуль числа
11. Рівняння з модулем