14.05.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Показникова та логарифмічна функції

Опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі):

1. Показникова функція. Показникові рівняння
2. Показникові нерівності
3. Логарифм та його властивості
4. Логарифмічні рівняння
5. Логарифмічні нерівності