30.04.2020. 11 клас. Алгебра. Повторення. Функції. Перетворення графіків функцій. Степенева функція. Корінь n-го степеня. Ірраціональні рівняння. Ірраціональні нерівності

І. Опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі):

1. Функції
2. Важливі класи функцій
3. Перетворення графіків функцій
4. Степенева функція
5. Корінь n-го степеня
6. Ірраціональні рівняння
7. Ірраціональні нерівності