Урок № 39. Логічні типи даних. Дії з даними логічного типу

I. Опрацюйте теоретичний матеріал

В усіх мовах програмування високого рівня є можливість розгалуження програми, при цьому виконується одна з гілок програми в залежності від істинності чи хибності умови. Для створення умов використовують логічні вирази.

У найпростішому випадку будь-яке твердження може бути істинним або хибним. Наприклад, “2 + 2 дорівнює 4” – істинний вираз, а “2 + 2 дорівнює 5” – хибний.

У всіх мовах програмування існує окремий тип даних для логічних виразів — логічний тип даних, або, як його ще називають, булевий. Всі логічні вирази (порівняння даних) належать до булевого типу даних. Для порівняння даних застосовуються наступні знаки: ‘==’, ‘>’, ‘<‘, ‘!=’, ‘<=’, ‘>=’.

За аналогією з арифметичними виразами існують логічні вирази, які можуть бути істинними або хибними. Простий логічний вираз має вигляд:
<арифметичне вираз> <знак порівняння> <арифметичне вираз>.
Наприклад, якщо у нас є змінні x і y з якимись значеннями, то логічне вираз x + y <3 * y в якості першого арифметичного виразу є x + y, як знак порівняння <(менше), а другий арифметичний вираз в ньому 3 * y.

У Пайтоні допустимі і логічні вирази, що містять кілька знаків порівняння, наприклад x < y < z. При цьому всі порівняння мають однаковий пріоритет, який менше, ніж у будь-якої арифметичної операції. Результат обчислення логічного виразу можна зберігати в змінну, яка буде мати тип bool.

ІІ. Практична робота

Запишіть в зошит наступні програми:
Задача 1
Створити програму, яка порівнюватиме два числа  a і b.  Результат вивести на екран
Алгоритм виконання:
Вивести на екран повідомлення з назвою програми (посередині)
Ввести числа a і b (цілі числа)
Вивести результат на екран з повідомленням ‘Результат =’

Задача 2.
Створити програму, яка порівнює добуток двох чисел з числом 50 (тобто добуток менший за 50  – умова вірна, добуток більший за 50 – умова хибна). Результат вивести на екран.

ІІІ. Виконайте практичні завдання за інструктивною карткою. Створені програми надішліть для оцінювання на електронну пошту kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вкажіть своє прізвище, ім’я, клас)

Для учнів у яких немає можливості виконати практичні завдання за допомогою ПК достатньо буде записати програми в зошиті та надіслати їх фотокопії на вказану вище електронну пошту.

IV. Домашнє завдання: повторити попередньо вивчений матеріал