Урок №34. Змінні. Прості типи даних Python. Дії з типами даних

І. Опрацюйте теоретичний матеріал:

Сьогодні ми з вами ознайомимося з  змінними. Розглянути прості типи даних  Python та дії з типами даних.
У програмуванні слово змінна позначає іменоване місце для зберігання даних, наприклад чисел, тексту, списків з числами або символами і так далі. Також змінну можна розглядати як ярлик, яким позначені якісь дані.
У виразі присвоєння змінна завжди фігурує зліва від знака рівності (=).
Але вона може з’явитися і праворуч. Це вкрай корисна властивість, з якою ви зіштовхнетеся в багатьох програмах. Найчастіше вона застосовується в операції інкремента змінної (збільшення на певну величину) або в протилежній операції – декремента (зменшення на певну величину).
Змінній в будь-якому місці програми можна привласнити інше значення (ярлик переміщається на новий елемент). Однією з найбільш поширених помилок в програмуванні є заміна не тієї змінної або заміна потрібної змінної не в той час. Для запобігання подібній ситуації має сенс користуватися іменами, які легко запам’ятовуються. У програмі на мові Python зв’язок між даними і змінними встановлюється за допомогою знака =. Така операція називається присвоєнням. Наприклад, вираз a = 4 означає, що на об’єкт (дані) у певній області пам’яті посилається ім’я a і звертатися до них тепер слід за цим іменем.
Можна помітити, що все, що ми робимо, ми робимо над чимось – якимись предметами або об’єктами. Ми міняємо властивості об’єктів та їх можливості. Програми для комп’ютерів також маніпулюють якимись об’єктами (назвемо їх поки даними).
Очевидно, дані бувають різними. Дуже часто комп’ютерній програмі доводиться працювати з числами і рядками. Наприклад, в минулих статтях ми “маніпулювали” числами, виконуючи над ними арифметичні операції. Можна сказати, що операція додавання виконувала зміну першого числа на величину другого, або множення збільшувало одне число в кількість разів, що відповідає другому числу. Числа у свою чергу також бувають різними: цілими, дробовими, можуть мати величезне значення або дуже довгу дробову частину.
Часто виникає необхідність перейти від одного типу даних до іншого. Наприклад,  число, яке виводиться на екран, спочатку може знадобитися перетворити в текст. Цю операцію за вас виконує команда print, але бувають ситуації, коли потрібно поміняти тип без виведення інформації на екран або здійснити перетворення рядка в число (таке перетворення команда print виконувати не вміє). Ця операція називається перетворенням типів (type conversion). Яким чином вона реалізується? Насправді інтерпретатор Python не «перетворює» типи один в одного. Він створює з вихідного елемента новий елемент потрібного вам типу. Ось ряд функцій, які вміють виконувати цю операцію:
У більшості мов програмування, в тому числі і в Python, букву E можна писати як в верхньому (E), так і в нижньому (e) регістрі .
При записі дуже маленьких чисел, наприклад 0.0000000000001752, застосовується піднесення в негативну ступінь. Тобто можна записати 1.752 × 10**-13, або 1.752e-13. Негативна ступінь означає, що десяткову точку потрібно зрушити на вказану кількість розрядів не праворуч, а ліворуч.
Подібна форма запису дозволяє представляти в Python як дуже великі, так і дуже маленькі числа (більш того, в ній можна при необхідності представити будь-яке число). Спробуємо скористатися цим для введення чисел:
>>> a = 2.6e3
>>> b = 4.8E5
>>> a+b
482600.0
 Незважаючи на введення чисел з буквою e, відповідь виведена в звичайній десятковій формі. Справа в тому, що інтерпретатор Python показує результат в експоненційному представленні, тільки якщо число дуже маленьке або дуже велике (містить багато нулів) або якщо ви в явному вигляді зажадали вивести дані в такій формі. Спробуйте зробити так:
>>> a = 12.36e23
>>> b = 14.25e32
>>> a*b
1.7613e+57
 На цей раз відповідь автоматично подається в експоненційному вигляді, так як нерозумно виводити на екран число з 57 нулями!

ІІ. Виконайте практичну роботу за інструктивною карткою

ІІІ. Домашнє завдання: клікніть на посиланні