09.11.2020. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів. Опитування з використанням онлайн-форм

І. Опрацюйте навчальне відео

ІІ. Практичне завдання

1. Створити за допомогою Google-форми тест на довільну тему (в примітці форми вказати своє прізвище та ім’я)
2. Надіслати тест однокласникам та вчителеві (kybedu@gmail.com)