16.04.2020. 5 клас. Математика. Повторення. Дії першого ступеня з натуральними числами

І. Перегляньте та опрацюйте навчальне відео (запишіть в зошит розглянуті задачі як класну роботу, завдання для самостійної роботи з відео оформіть у вигляді домашньої роботи) :

1. Числові вирази, рівності, нерівності
2. Порівняння натуральних чисел
3. Кути та їх вимірювання
4. Рівні кути. Бісектриса кута