5 клас. Математика

2020-2021 н. р. Урок № 31. Ділення натуральних чисел

2020-2021 н. р. Урок № 32. Ділення натуральних чисел

2020-2021 н. р. Урок № 33. Ділення з остачею

2020-2021 н. р. Урок № 34. Порядок виконання дій у виразах


2020-2021 н. р. Урок № 65. Розв’язування задач та вправ на додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

2020-2021 н. р. Урок № 66. Доповнення правильного дробу до одиниці

2020-2021 н. р. Урок № 67. Віднімання дробу від натурального числа

2020-2021 н. р. Урок № 68. Віднімання дробу від натурального числа. Розв’язування вправ та задач


2019-2020 н.р. Урок № 93. Округлення десяткових дробів

2019-2020 н.р. Урок № 94-95. Округлення десяткових дробів. Розв’язування задач і вправ

2019-2020 н.р. Урок № 96. Самостійна робота

2019-2020 н.р. Урок № 97. Контрольна робота

2019-2020 н.р. Урок № 98-99. Відсотки. Знаходження відсотка від числа

2019-2020 н.р. Урок № 100. Відсотки. Знаходження відсотка від числа

2019-2020 н.р. Урок № 101. Відсотки. Знаходження числа від його відсотка

2020-2021 н. р. Урок № 102. Відсотки. Знаходження відсотка від числа. Самостійна робота

2020-2021 н. р. Урок № 103. Знаходження числа за його відсотком

2019-2020 н.р. Урок № 102-103. Задачі на відсотки

2020-2021 н. р. Урок № 104. Розв’язування задач і вправ

2019-2020 н.р. Урок № 104. Задачі на відсотки

2020-2021 н. р. Урок № 105. Самостійна робота

2019-2020 н.р. Урок № 105. Самостійна робота

2020-2021 н. р. Урок № 106. Розв’язування задач на відсотки

2020-2021 н. р. Урок № 107. Розв’язування задач на відсотки

2019-2020 н.р. Урок № 106-107. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

2020-2021 н. р. Урок № 108. Розв’язування задач на відсотки

2019-2020 н.р. Урок № 108. Відсотки. Середнє значення величини. Розв’язування вправ

2020-2021 н. р. Урок № 109. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

2019-2020 н.р. Урок № 109. Самостійна робота

2020-2021 н. р. Урок № 110. Розв’язування задач на середнє значення

2019-2020 н.р. Урок № 110. Контрольна робота

2020-2021 н. р. Урок № 111. Розв’язування задач на середнє значення

2019-2020 н.р. Урок № 111. Повторення. Лічба, вимірювання і числа

2020-2021 н. р. Урок № 112. Контрольна робота № 9 за темою: «Відсотки. Середнє арифметичне»

2019-2020 н.р. Урок № 112. Повторення. Дії першого ступеня з натуральними числами

2020-2021 н. р. Урок № 113. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Лічба, вимірювання і числа. Дії першого ступеня з натуральними числами

2019-2020 н.р. Урок № 113. Повторення. Буквені вирази. Формули. Додавання натуральних чисел. Віднімання натуральних чисел

2020-2021 н. р. Урок № 114. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Розв’язування задач і вправ

2019-2020 н.р. Урок № 114. Повторення. Многокутник та його периметр. Рівні фігури. Трикутник та його види

2020-2021 н. р. Урок № 115. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Розв’язування задач і вправ

2020-2021 н. р. Урок № 116. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Розв’язування задач і вправ

2019-2020 н.р. Урок № 115-116. Повторення. Множення натуральних чисел. Розподільний закон множення. Ділення натуральних чисел. Порядок виконання дій у виразах

2020-2021 н. р. Урок № 117. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Дії другого ступеня з натуральними числами

2019-2020 н.р. Урок № 117. Повторення. Рівняння. Типи задач та способи їх розв’язання

2020-2021 н. р. Урок № 118. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Розв’язування задач і вправ

2019-2020 н.р. Урок № 118. Повторення. Степінь числа. Площа прямокутника. Площа квадрата

2020-2021 н. р. Урок № 119. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Розв’язування задач і вправ

2019-2020 н.р. Урок № 119. Повторення. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Звичайні дроби

2020-2021 н. р. Урок № 120. Повторення і систематизація навчального матеріалу. Степінь натурального числа з натуральним показником

2019-2020 н.р. Урок № 120. Повторення. Дроби і ділення. Мішані числа

2019-2020 н.р. Урок № 121. Повторення. Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за його дробом. Знаходження дробу від числа за його дробом. Додавання, віднімання дробів з однаковими знаменниками. Доповнення правильного дробу до одиниці

2019-2020 н.р. Урок № 122. Повторення. Віднімання дробу від натурального числа. Додавання мішаних чисел. Віднімання мішаних чисел

2019-2020 н.р. Урок № 123. Повторення. Десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів. Додавання і віднімання десяткових дробів

2019-2020 н.р. Урок № 124. Повторення. Множення десяткових дробів. Ділення десяткових дробів

2019-2020 н.р. Урок № 125. Повторення. Округлення десяткових дробів. Знаходження відсотків від числа

2019-2020 н.р. Урок № 126. Повторення. Знаходження відсотків за його відсотком. Середнє арифметичне. Середнє значення величини

2019-2020 н.р. Урок № 127-128. Підсумкове оцінювання


2020-2021 н. р. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік