Урок № 17. Мова програмування. Середовище програмування

І. Опрацюйте теоретичний матеріал:

Інструкції можуть виконувати люди, тварини, комп’ютер, чайник, тощо. Тих хто виконує інструкції називаються виконавцями. Виконавець – це той хто виконує команди, а послідовність команд, що дає змогу розв’язати певну задачу, в інформатиці називається алгоритмом.

На уроках математики ви постійно зустрічаєтесь з алгоритмами. Розглянемо приклад 25+37. Які наші послідовні дії? Спочатку виділимо з числа десятки. Це число 20 та 30. Можна відразу їх додати 20+30=50 чи виділити відразу з числа одиниці. Це числа 5 та 7. Додаємо десятки (якщо не робили цього раніше) та одиниці. Останнім етапом знаходимо суму отриманих чисел.

Така послідовність:
1. Виділити з числа десятки;
2. Виділити з числа одиниці;
3. Додати десятки;
4. Додати одиниці;
5. Знайти суму отриманих чисел.

є алгоритмом, котрий поданий словесно.

Часто в програмуванні графічний спосіб подання інформації передбачає в собі використання блок схем:

У світі на даний час найбільш популярні мови програмування: JavaScript, Java, C#, Python і так далі… Саме з «пітоном» ми будемо працювати.

Мова програмування трішки відмінна від звичайної мови – української чи англійської.

ІІ. Виконайте наступні дії на ПК:

Щоб завантажити середовище програмування нам необхідно перейти на сайт https://www.python.org/, обрати команду Download, та завантажити останню актуальну версію.

Запустивши інсталяційний файл слідуємо інструкціям та встановлюємо середовище.

Щоб запустити середовище програмування тиснемо Пуск – Python – IDLE.

Щоб створити новий файл тиснемо:  File – New File.

Напишемо команду:
print(“Привіт, світ!”)
print – команда виводу інформації на екран, всередині якого вказуємо потрібний текст.

Зберігаємо програму: File – Save As…, обираємо місце збереження та називаємо програму hello.

Щоб відкрити нашу програму у вікні IDLE Python Shell оберіть команду File – Open – обираємо програму та запускаємо на виконання: Run – Run Module

ІІІ. Домашнє завдання:
опрацювати вивчений матеріал;
встановити на домашніх комп’ютера середовище програмування Python;
надіслати свою першу програму на електронну адресу kybedu@gmail.com для перевірки (в темі повідомлення вказати своє прізвище, ім’я, клас).