Урок №10. Практична робота №2 Створення веб-сторінки за допомогою «Мови гіпертекстової розмітки»

Виконайте практичну роботу за інструкційною карткою