Урок № 28. Опис алгоритмів із циклом з передумовою

На сьогоднішньому уроці ми з вами:
– продовжимо працювати над алгоритмічними структурами в середовищі Python;
– ознайомимось із алгоритмічною структурою циклу з передумовою;
– реалізуємо декілька проєктів із використанням циклу з передумовою.

І. Опрацюйте теоретичний матеріал (створіть конспект уроку):

Опишемо подібний алгоритм для дерев:

Використовуючи цикл з передумовою не потрібно задумуватись над кількістю разів виконання. Просто достатньо знати умову зміни.

У мові програмування Python цикл із передумовою описується оператором while.

Проаналізуємо роботу циклу практично.
Завдання 1: створимо програму, яка задане ціле число перетворює на число, записане навпаки. Наприклад, при введенні числа 123 отримуємо 321. Для початку потрібно ввести число А та задати додаткову змінну, у котру будуть записуватись змінені числа. Цикл будемо виконувати доти, доки число А буде більшим за 0 (в майбутньому саме його ми будемо ділити на 10 та виводити лише цілу частину). Якщо умова буде хибна то відразу виведемо N=0. Якщо ж A>0 то у змінну Z запишемо число, що дорівнюватиме частці чисел А та 10 по модулю. У змінну А запишемо ціле число від ділення на 10. Число N помножимо на 10 і до отриманого значення додамо Z. Повторюючи такі дії ми зможемо досягти «розвороту» числа.

ІІ. Домашнє завдання: опрацювати конспект, реалізувати розглянуті завдання в середовищі програмування Python

ІІІ. Додаткові матеріали:

Цикли з умовами (Python):

Цикли з умовами – розв’язування задач у Python: