7 клас. Алгебра

2021-2022 н. р. Урок № 13. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 1

2021-2022 н. р. Урок № 14. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

2021-2022 н. р. Урок № 15. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня


2021-2022 н. р. Урок № 35. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів

2021-2022 н. р. Урок № 36. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів

2021-2022 н. р. Урок № 37. Сума і різниця кубів

2021-2022 н. р. Урок № 38. Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники


2021-2022 н. р. Урок № 43. Означення функції. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних явищ

2021-2022 н. р. Урок № 44. Графік функції. Графічний спосіб задання функції

2021-2022 н. р. Урок № 45. Графік функції. Графічний спосіб задання функції

2021-2022 н. р. Урок № 46. Лінійна функція, її графік та властивості

2021-2022 н. р. Урок № 47. Лінійна функція, її графік та властивості

2021-2022 н. р. Урок № 48. Лінійна функція, її графік та властивості. Самостійна робота № 7

2021-2022 н. р. Урок № 49. Систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

2021-2022 н. р. Урок № 50. Контрольна робота № 4

2021-2022 н. р. Урок № 51. Лінійне рівняння з однією змінною

2021-2022 н. р. Урок № 52. Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач

2021-2022 н. р. Урок № 53. Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач. Самостійна робота № 8

2021-2022 н. р. Урок № 54. Лінійне рівняння з двома змінними

2021-2022 н. р. Урок № 55.  Графік лінійного рівняння з двома змінними

2021-2022 н. р. Урок № 56. Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними та їх розв’язок. Графічний спосіб розв’язування систем

2021-2022 н. р. Урок № 57. Графічний спосіб розв’язування систем. Самостійна робота № 9

2021-2022 н. р. Урок № 58. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

2021-2022 н. р. Урок № 59. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

2021-2022 н. р. Урок № 60. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

2021-2022 н. р. Урок № 61. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними

2021-2022 н. р. Урок № 62. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними. Самостійна робота № 10

2021-2022 н. р. Урок № 63. Контрольна робота № 5

2021-2022 н. р. Урок № 64. Повторення. Тотожні перетворення виразів. Доведення тотожностей

2021-2022 н. р. Урок № 65. Повторення. Лінійна функція. Побудова графіка лінійної функції

2021-2022 н. р. Урок № 66. Повторення. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними різними способами

2021-2022 н. р. Урок № 67. Повторення. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними різними способами

2021-2022 н. р. Урок № 68. Підсумкова контрольна робота

2021-2022 н. р. Уроки № 69-70. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік