17.03.2020. 6 клас. Інформатика. Практична робота №7. Створення програмних об’єктів

Завдання

1. Відкрийте середовище Scratch
2. Проаналізуйте готовий проект, що продемонстровано на зображенні
3. Створіть максимально наближену версію проекту
4. Збережіть у власну папку назвавши проект «Happy New Year»
5. Збережений проект відправте для перевірки на електронну адресу kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вкажіть своє прізвище, ім’я, клас. Повідомлення без вказаних даних виконавця – перевірятися не будуть!)

Зверніть увагу, що в проекті повинна бути сцена та три спрайта (всі об’єкти створюються “вручну”)

Домашнє завдання: повторити розділ 3 пункт 18