17.03.2020. 9 клас. Інформатика. Практична робота №12. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.

Завдання

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Розробіть спільний проект на одну з тем: «Ким я хочу стати?», «Як я буду проводити літо?», «Інтернет — добро чи зло?», «Чи потоне людство в океані інформації?». Для створення проекту:

1. Об’єднайтесь у групи по три учні в кожній.
2. Обговоріть у групі тематику проекту, його структуру, складіть план розробки проекту, розподіліть ролі учасників проекту.
3. На Google Диск створіть спільну папку «Наш проект».
4. Підготуйте колективно різні складові проекту з використанням онлайн-редакторів Google та збережіть їх у спільній папці:
4.1. онлайн-форму з чотирьох запитань для проведення опитування в рамках тематики проекту;
4.2. в електронній таблиці за результатами опитування зробіть потрібні обчислення та побудуйте відповідні діаграми;
4.3. у презентації подайте отримані результати та роботу вашої групи над проектом;
4.4. до всіх створених документів надайте спільний доступ для редагування членам вашої групи й учителю (kybedu@gmail.com), іншим однокласникам — доступ для коментування.
5. Перегляньте матеріали проектів інших груп, додайте коментарі до їхніх документів.
6. Презентуйте ваш проект однокласникам.