16.03.2020. 8 клас. Інформатика. Цикли мовою Python. Цикл for

Хід уроку

І. Вивчення нового матеріалу

Цикл for (цикл з параметром) використовується, коли потрібно забезпечити повторення блоку команд вказану кількість разів. Цикл for в мові програмування Python призначений для перебору елементів структур даних і деяких інших об’єктів. Наприклад, у нас є список, що складається з ряду елементів. Спочатку беремо з нього перший елемент, потім другий, потім третій і так далі. З кожним елементом ми виконуємо одні й ті ж дії в тілі for. 
Цикл з параметром використовується, коли потрібно забезпечити повторення блоку команд вказану кількість разів. Параметр при цьому має набувати значень, що входять у певну шкалу (чисел, букв чи інших елементів).
for змінна in шкала:
    команди
Змінна – це параметр, лічильник, котрий змінює своє значення щоразу при виконанні команд циклу.
Одне виконання команд циклу називається ітерацією.Тіло циклу складається з команд, котрі виконуються кілька разів. Важливо дотримуватись правил синтаксичного оформлення циклів у Python, тобто рядок з командою for завершується двокрапкою, а команди тіла циклу записуються з відступом. В діапазон шкали можна додавати третій аргумент – крок. Наприклад for i in range(1,26,3): в такому випадку змінна i буде набувати значення 1,4,7 … 25

Шкала чисел (range)

Цикл з параметром у Python може перебирати значення різних типів: числа, букви, рядки, елементи списку тощо.
Функція range() створює послідовність чисел у вигляді арифметичної прогресії (шкалу). Ця функція приймає три параметри:
початкове число, яке включається у шкалу;
кінцеве число, яке не включається у шкалу;
крок або значення зміни, яке може бути додатнім чи від’ємним. Крок означає, що наступне значення шкали відрізняється від попереднього на значення цього кроку.
Можна задавати лише один або два параметри цієї функції, тоді решта параметрів прийматимуть значення за умовчанням. Для початкового числа це значення 0, а крок рівний 1. Для кінцевого числа значення за умовчанням не існує, тому це обов’язковий параметр функції range().
range (n) – Шкала чисел від 0 до n-1
range (k, n) – Шкала чисел від k до n-1
range (k, n, m) – Шкала чисел від k до n-1 з кроком m (може бути від’ємним)
Наприклад, у функції range(1,10,3) початковим числом є 1 (включно), кінцевим числом є 10 (не включно), а кроком є 3. Таким чином ця функція утворює послідовність чисел [1,4,7].
Функція range(3,-3,-2) створює набір чисел [3,1,-1], оскільки починає шкалу із значення 3, і перебирає числа з кроком -2 поки не досягне значення -3 (не включаючи це число). Якби нам потрібно було включити й число -3 у цю шкалу, функцію слід було би записати як range(3,-4,-2).

Функції – це іменовані блоки коду, призначені для вирішення однієї конкретної задачі.
Якщо задача повинна розв’язуватися багаторазово у програмі, не потрібно заново вводити увесь необхідний код; викликається функція, призначена для розв’язування задачі, і цей виклик наказує Python виконати код, що міститься всередині функції.

Команди і функції, що пов’язані з циклом

Continue –негайно починає наступну ітерацію циклу
Break –достроково перериває цикл
Else – блок інструкцій в секції else записується в кінці циклу і виконується тільки в тому випадку, якщо вихід з циклу стався без допомоги команди break
Range – запис діапазону в циклі for
Len – повертає число елементів в зазначеному об’єкті

Навчальне відео

ІІ. Домашнє завдання: виконати в зошиті завдання, що задані в кінці навчального відео

Виконане завдання сфотографувати і відправити електронною поштою на адресу kybedu@gmail.com (при відправленні в темі повідомлення вказати своє прізвище, ім’я, клас)