30.03.2020. 7 клас. Інформатика. Створення комп’ютерної моделі руху об’єкта на площині з перешкодами

Створіть в середовищі Scratch (онлайн версія) продемонстрований проект:

Інструкційна картка