27.04.2020. 7 клас. Інформатика. Розробка гри в середовищі Scratch

І. Створіть гру “Змійка” за продемонстрованим зразком:
Проект-гра “Змійка”

Проект повинен містити 2 змінні “Напрямок”, “Рахунок” та 2 списка “х”, “у”.
Команди для спрайта “Shake”:

Для анімації руху змійки використовується спрайт “Фон стирання хвоста”, який має наступні команди:

Спрайт “Бонус” має наступні образи

та команди:

ІІ. Створений проект відправте на електронну адресу kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вкажіть своє прізвище, ім’я, клас)