28.04.2020. 9 клас. Інформатика. Розв’язування компетентнісних задач з теми “Основи інформаційної безпеки”

1. Оберіть одну із запропонованих тем дослідження:

Тема: Комп’ютерна залежність і учні нашої школи.
Мета: провести дослідження часу, який витрачають учні 9-11-х класів школи для різних видів робіт з комп’ютером.

Тема: Що мені загрожує в Інтернеті?
Мета: дослідити ризики, пов’язані з використанням Інтернету.

2. Для досягнення мети проаналізуйте інформацію, що викладена в мережі Інтернет на відповідну тематику, визначіть основні поняття, цікаві факти зберігши їх у окремий документ Microsoft Office Word.
3. Систематизуйте отримані дані, доповніть власними думками та судженнями й оформіть вихідний матеріал у вигляді презентації.
4. Збережіть презентацію у власну папку та відправте для оцінювання на електронну адресу kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вкажіть своє прізвище, ім’я, клас).