04.05.2020. 8 клас. Інформатика. Повторення навчального матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення». Виконання індивідуальних проектів

Завдання

1. Обрати тему проекту
2. В результаті виконання проекту повинні бути такі результати діяльності:
*Google презентація,
*Google – документ,
*Google – малюнок (колаж)
3. Опрацювати тему, мету, спланувати діяльність 
4. Результати діяльності  (презентацію, документ і малюнок ) зберегти в папку на Google диску та надати доступ вчителеві (kybedu@gmail.com)


Вимоги до  Google-презентації:
– 1 слайд титульний (повинен містити: тему проекту, ПІП часника, зображення)
– 2-10 слайд – виклад матеріалу
– 11 слайд – дякую за увагу
– Всі слайди презентації естетично оформлені, повинні мати однакові шрифти на всіх слайдах, на кожному слайді мінімум 2 зображення
– Пам’ятайте про гармонійне поєднання кольорів

Вимоги до Google – документу:
– 1 сторінка – титульна сторінка (повинна містити: тему проекту, ПІП часника, зображення)
– 2 сторінка і решта (на Ваш вибір) – виклад основного матеріалу
– Вимоги до тексту: TimesNewRoman, 14, інтервал 1,5


Теми проектів

1. Тема: Пишаємось, що українські.
Мета: дослідити історію розвитку комп’ютерної техніки в Україні та визначити, які досягнення в цій галузі має Україна та українці.

2. Тема: Суд над комп’ютером.
Мета: визначити, у чому полягає шкідливий вплив комп’ютера на людину, та підготувати рекомендації для зменшення небезпеки.

3. Тема: Мій напарник – комп’ютер.
Мета: проаналізувати види та характеристики сучасних комп’ютерів, що є на ринку вашого регіону, та визначити характеристики комп’ютерів, потрібні для виконання завдань у різних галузях людської діяльності.

4. Тема: Професія – ІТ-шник.
Мета: скласти довідник професій, які можна набути в галузі інформаційних технологій, з’ясувати, які навички повинні опанувати представники цих професій.

5. Тема: Веб 2.0 у школі.
Мета: з’ясувати сутність поняття Веб 2.0, виконати класифікацію сервісів, що належать до Веб 2.0, та навести приклади сервісів, які можна використати в навчанні.

6. Тема: Інформаційні технології під мікроскопом.
Мета: узагальнити знання про інформаційні технології опрацювання даних різних видів (графічних, текстових, числових, мультимедійних), скласти схеми з відомостями про інформаційні технології, указавши основні об’єкти опрацювання, галузі застосування, типи програмних засобів, історію розробки.