07.05.2020. 8 клас. Інформатика. Повторення навчального матеріалу з теми «Опрацювання текстових даних». Виконання індивідуальних проектів

Алгоритм роботи

1. Створити новий текстовий документ
2. За допомогою мережі Інтернет виконати пошукову роботу на тему, яку Ви обрали (перелік тем подано нижче)
3. Структура роботи:
– Титульна сторінка (Ваша тема, зображення, автор)
– Зміст
– Вступ (достатньо один абзац)
– Міні- розділи ( достатньо 2 розділи)
– Висновок
– Список джерел (посилання)
4. Основні вимоги до роботи:
– Шрифт TimeNewRoman, розмір 14 – форматування на Ваш вибір
– Верхній колонтитул – назва роботи
– Нижній колонтитул – Ваше прізвище
– Номер сторінки – посередині
– Обрати межі сторінки на Ваш вибір
– Зміст створити автоматизованим способом (спочатку структуру документа редагувати!)
– На кожній сторінці повинно бути 2 графічні об’єкти (можуть бути зображення з мережі Інтернет) + фігура, SmartArt,3D модель, піктограма
– Список джерел – посилання на інтернет сайти
– Поля сторінки – звичайні
5. Зберегти текстовий документ в свою папку
– Ім’я файлу – Ваша тема
– Формат – DOCX
6. Відправити документ для перевірку на електронну адресу kybedu@gmail.com (в темі повідомлення вказати своє прізвище, ім’я, клас)


Теми для індивідуальних проектів

1. Як обрати смартфон?
2. Як обрати ноутбук?
3. HDD чи SDD?
4. Адитивні технології
5. Історія Інтернету
6. Історія розвитку обчислювальної техніки.
7. Комп’ютерні віруси.
8. Загрози та небезпеки в мережі Інтернету
9. Як залишатися в безпеці в мережі Інтернет
10. Соціальні мережі – за і проти!
11. Розвиток соціальних мереж та їх рейтинг