22.09.2020. 6 клас. Математика. Підготовка до контрольної роботи. Самостійна робота

І. Повторіть раніше вивчений матеріал

1. Розкладання на прості множники
2. Найбільший спільний дільник
3. Окремі випадки знаходження НСД
4. Найменше спільне кратне. Загальний алгоритм
5. Окремі випадки знаходження найменшого спільного кратного

ІІ. Виконайте в робочих зошитах самостійну роботу