6 клас. Математика

2020-2021 н. р. Урок № 13. Підготовка до контрольної роботи. Самостійна робота

2020-2021 н. р. Урок № 14. Контрольна робота № 1

2020-2021 н. р. Урок № 15. Основна властивість звичайного дробу

2020-2021 н. р. Урок № 16. Скорочення звичайних дробів


2021-2022 н. р. Урок № 26. Арифметичні дії зі звичайними дробами (додавання та віднімання мішаних чисел)

2021-2022 н. р. Урок № 27. Контрольна робота № 2. Додавання і віднімання дробових чисел.

2021-2022 н. р. Урок № 28. Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа

2021-2022 н. р. Урок № 29. Множення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа


2020-2021 н. р. Урок № 32. Задачі на множення дробів

2020-2021 н. р. Урок № 33. Взаємно обернені числа, їх властивості

2020-2021 н. р. Урок № 34. Ділення звичайних дробів

2020-2021 н. р. Урок № 35. Ділення звичайних дробів. Рівняння


2020-2021 н. р. Урок № 65. Додатні та від’ємні числа. Число нуль

2020-2021 н. р. Урок № 66. Координатна пряма. Протилежні числа

2020-2021 н. р. Урок № 67. Координатна пряма. Протилежні числа. Розв’язування вправ та задач

2020-2021 н. р. Урок № 68. Координатна пряма. Протилежні числа. Розв’язування вправ та задач

2021-2022 н. р. Урок № 69. Порівняння раціональних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 70. Контрольна робота № 6

2021-2022 н. р. Урок № 71. Додавання від’ємних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 72. Додавання від’ємних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 73. Додавання чисел з різними знаками

2021-2022 н. р. Урок № 74. Додавання чисел з різними знаками

2021-2022 н. р. Урок № 75. Додавання чисел з різними знаками

2021-2022 н. р. Урок № 76. Властивості додавання раціональних чисел


2021-2022 н. р. Урок № 83. Контрольна робота № 7. Дії першого ступеня з раціональними числами

2021-2022 н. р. Урок № 84. Множення та ділення раціональних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 85-86. Множення та ділення раціональних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 87. Множення та ділення раціональних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 88. Множення та ділення раціональних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 89. Властивості множення та ділення раціональних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 90. Властивості множення та ділення раціональних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 91. Множення та ділення раціональних чисел. Розв’язування вправ

2021-2022 н. р. Урок № 92. Множення та ділення раціональних чисел. Розв’язування вправ

2021-2022 н. р. Урок № 93. Множення та ділення раціональних чисел. Розв’язування вправ

2021-2022 н. р. Урок № 94. Множення та ділення раціональних чисел. Розв’язування вправ

2021-2022 н. р. Урок № 95. Множення та ділення раціональних чисел. Розв’язування вправ

2021-2022 н. р. Урок № 96. Контрольна робота № 8. Множення та ділення раціональних чисел

2021-2022 н. р. Урок № 97. Подібні доданки та їх зведення

2021-2022 н. р. Урок № 98. Подібні доданки та їх зведення

2021-2022 н. р. Урок № 99. Подібні доданки та їх зведення

2021-2022 н. р. Урок № 100. Подібні доданки та їх зведення

2020-2021 н. р. Урок № 101. Подібні доданки та їх зведення

2021-2022 н. р. Урок № 101. Розкриття дужок

2020-2021 н. р. Урок № 102. Розкриття дужок

2021-2022 н. р. Урок № 102. Розкриття дужок

2020-2021 н. р. Урок № 103. Спрощення виразів

2021-2022 н. р. Урок № 103. Розкриття дужок

2020-2021 н. р. Урок № 104. Спрощення виразів

2021-2022 н. р. Урок № 104. Розкриття дужок

2020-2021 н. р. Урок № 105. Спрощення виразів

2021-2022 н. р. Урок № 105. Рівняння. Основні властивості рівняння

2020-2021 н. р. Урок № 106. Спрощення виразів

2021-2022 н. р. Урок № 106. Рівняння. Основні властивості рівняння

2020-2021 н. р. Урок № 107. Спрощення виразів

2021-2022 н. р. Урок № 107. Рівняння. Основні властивості рівняння

2020-2021 н. р. Урок № 108. Спрощення виразів. Самостійна робота

2021-2022 н. р. Урок № 108. Рівняння. Основні властивості рівняння. Самостійна робота

2020-2021 н. р. Урок № 109. Рівняння. Основні властивості рівняння

2021-2022 н. р. Урок № 109. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

2021-2022 н. р. Урок № 110. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

2020-2021 н. р. Урок № 111. Розв′язування рівнянь, використовуючи їхні властивості

2021-2022 н. р. Урок № 111. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

2021-2022 н. р. Урок № 112. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

2021-2022 н. р. Урок № 113. Контрольна робота № 9. Вирази і рівняння

2021-2022 н. р. Урок № 114. Перпендикулярні та паралельні прямі

2021-2022 н. р. Урок № 115. Перпендикулярні та паралельні прямі, їх побудова

2020-2021 н. р. Урок № 116. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

2021-2022 н. р. Урок № 116. Перпендикулярні та паралельні прямі, їх побудова

2020-2021 н. р. Урок № 117. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

2021-2022 н. р. Урок № 117. Перпендикулярні та паралельні прямі, їх побудова

2020-2021 н. р. Урок № 118. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

2021-2022 н. р. Урок № 118.  Координатна площина

2021-2022 н. р. Урок № 119.  Координатна площина

2021-2022 н. р. Урок № 120.  Координатна площина

2021-2022 н. р. Урок № 121.  Приклади графіків залежностей між величинами

2021-2022 н. р. Урок № 122.  Приклади графіків залежностей між величинами

2021-2022 н. р. Урок № 123.  Приклади графіків залежностей між величинами

2021-2022 н. р. Урок № 124. Контрольна робота № 10

2021-2022 н. р. Урок № 125. Повторення. Подільність чисел

2021-2022 н. р. Урок № 126. Повторення. Звичайні дроби

2021-2022 н. р. Урок № 127. Повторення. Відношення і пропорції. Коло. Круг

2021-2022 н. р. Урок № 128. Повторення. Раціональні числа. Координатна пряма. Додатні і від’ємні числа

2021-2022 н. р. Урок № 129. Повторення. Арифметичні дії з раціональними числами

2021-2022 н. р. Урок № 130. Повторення. Арифметичні дії з раціональними числами

2021-2022 н. р. Урок № 131. Повторення. Подібні доданки та їх зведення

2021-2022 н. р. Урок № 132. Повторення. Розкриття дужок

2021-2022 н. р. Урок № 133. Повторення. Рівняння. Основні властивості рівнянь

2021-2022 н. р. Урок № 134. Повторення. Координатна площина. Графіки залежності величин

2021-2022 н. р. Урок № 135. Підсумкова контрольна робота

2021-2022 н. р. Уроки № 136-140. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік