Урок № 107. Спрощення виразів

І. Виконайте завдання (запишіть їх виконання в зошит як класну роботу):

№ 1. Розкрийте дужки:

  1. 3(2a+b-7c);
  2. (m-5n-6k)∙(1,2);
  3. -0,7p∙(4t-5l-1,2);
  4. (-a-2,5b+c)∙(-d);
  5. 5(4x+8y-z);
  6. (6t-p-3m)∙(1,5);

№ 2 Спростіть вираз:
а) -8,8 + m – n + 28,7 – m;
б) 9,8 + k – 7,9 + 3,4 – k;
в) -2,3 · 4с,
г) -0,9b · (-0,6);

№ 3 Зведіть подібні доданки:
а) 7a – 19а + 28a – 2а;
б) -8х + 16х – 23х + 17x;
в) 2,7m – b + 3,5m – 2,7n;
г) 2,9t + 1,8 – 5,2t – 1,2;

ІІ. Домашнє завдання: підготуватися до самостійної роботи, виконати вправи:

№ 1. Розкрийте дужки:
а) -0,6n(7l-2,1+5k);
б) (-3,6x-y-1,3z)∙(-t);
№ 2 Спростіть вираз:
а) -5а · 3,61b,
б) -8х · (-0,5у) · 0,6t,
№ 3 Зведіть подібні доданки:
а) 2,6p – 0,7k + 1,3 – 3,1p + 2,8k;
б) -75а +94b +149a -157b.