24.09.2020. 6 клас. Математика. Основна властивість звичайного дробу.

І. Опрацюйте по підручнику теоретичний матеріал:

Розділ 2 параграф 6 (ст. 31)

ІІ. Законспектуйте в зошит основні означення та правила:

Основна властивість дробу: якщо знаменник і чисельник звичайного дробу помножити або поділити на одне й те ж саме число, відмінне від нуля, то значення отриманого дробу буде дорівнювати даному.


Ділення чисельника і знаменника дробу на їх спільний дільник, відмінний від одиниці, називається скороченням дробу.


Дріб, чисельник і знаменник якого є взаємно простими числами, називають нескоротним.

ІІІ. Перегляньте навчальне відео:
ІV. Виконайте по підручнику наступні завдання:

№№ 196, 197, 199, 202

V. Домашнє завдання:

Опрацювати розділ 2 параграф 6, виконати №№ 198, 201