Урок № 66. Координатна пряма. Протилежні числа

І. Перегляньте навчальне відео:

ІІ. Виконайте в зошиті завдання за зразком:

№ 949

№ 951

ІІІ. Домашнє завдання: опрацюйте по підручнику параграф 22, виконайте №№ 948, 950