Урок № 68. Координатна пряма. Протилежні числа. Розв’язування вправ та задач

І. Пройдіть тестування:

1. Додатні і від’ємні числа. Координатна пряма

2. Протилежні числа

ІІ. Виконайте вказані завдання з підручника за зразком:

№ 964

№ 966

№ 968

№ 971

№ 974

ІІІ. Домашнє завдання: повторити параграф 22, виконати №№ 963, 970, 973