10.11.2020. Взаємно обернені числа, їх властивості

І. Опрацюйте навчальне відео

ІІ. Виконайте наступні завдання в зошиті (класна робота):

ІІІ. Домашнє завдання: