28.09.2020. 6 клас. Математика. Скорочення звичайних дробів.

І. Повторіть по підручнику теоретичний матеріал:

Розділ 2 параграф 6 (ст. 31)

ІІ. Запишіть в робочий зошит:

За допомогою основної властивості дробів можна замінити даний дріб іншим, рівним даному, але з меншим чисельником і знаменником. Така заміна називається скороченням дробу.

Щоб скоротити дріб m/n потрібно знайти найбільший спільний дільник його чисельника і знаменника: НСД(m,n), після чого поділити чисельник і знаменник дробу на це число. Якщо НСД(m,n)=1, то дріб скоротити неможливо.

ІІІ. Перегляньте навчальне відео
ІV. Виконайте по підручнику наступні завдання:

№№ 206, 208, 210, 212

V. Домашнє завдання:

Опрацювати розділ 2 параграф 6, виконати №№ 209, 211